closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder Dato 3:' Maij 173.

tot nog toe door uE: niet is geschiet,

schoon van ter zijden gesegt everd de leveran

viers haar noten musschaten tot Costij al den

5:' deser ter ordinaire plaatse om te leveren

gebragt hebben ik moet bekennen dat uE:

niet alleen sig wijnig aenden dienst van de

EComp:e laat gelegen leggen, maar op mijne

billijke bevelen geen agt slaat en welke

onverandwoordelike gedoentens mij nog sul„

een noodsaeken een andere weg temoeten inslaan

die uE: mogelyk niet behogelijk sijn zal

sullende uE: op het sigt deses gem: specirijen

van de leveranceers moeten ontfangen op

dat ik deselve tegens morgen bij aldien weer

en wind het toelaat sal konnen laten af„

halen anders zal uE: die dierbare

vrugten tot Costij moeten kalken en mnde

hokken terswelinge opleggen in verwagtin„

„ge dat uE: dese ordre wat beter nako„

men zal besluijten ik en blive /:onder

stond:/ VE. vrund /:was getekend:/ N„s

Nicolac /:ter Zijde:/ Banda na G=r

den 14.' Maij a:o 1733.

Ourien

aan S=r Jacques Barriel

Beekhouder en resident

aldaar.

Vroome