closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

307

Banda onder dato 31:' Maij 1753.

Van

Vroome Disirete

uijt ul: briefje van den 15.' deser hebbe

ik met ongenoegen gelesen ul: versoek

om kalk tot d'ontfangen noten daar ik

in de voorlede maend ul:; bij monde ordon

neerde alles te Eijsschen dat nodig hadde om

buijten verlegentheit te konnen blijven wan

neer de oostelijke wirden quamen door

tebreken ik zal schoon diergelijke gedoen

„tens een gevoelige Correctie meriteeren en in

verwagting dat ul: mijne ordre inden aan

staende soo ligt niet sult vergeten het

hier bij laten, met ul: tequalificeeren tot

het ontfangen en kalken der noten mus

schaten waar toe ul: soo veel van die

brandstoffe bij de periq=s voor d’ EComp:

sal moeten leenen dan wel inkoopen als ul

benodigt sal hebben, dewijl ik in desen tijd

geen vaartuijgen agterland derve senden waer

mede verblyve /:onderstond/ VE: Vrune

/:was getekend:/ N=o Nicolac (: ter zijde

Banda nassauw den 17.' Maij 1733.

/:lager stokd:/ accordeert /: en was

getekend:/ P„r V: benuing P:l keeb.

ara