close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1733.

Neira

E: Erntfeste Manhafte voorsienige

genereusen heer D Heer

Rijn Heer

Nicolaus Nicolai op„

perkoopman en gesaghebber

deser Provintie en Eijlanden

Banda;

uE: g’Eerde bekent een saroese prauw

versoeke uE: hoog g’Eerde seer oot moe„

„dig om de bijlen ende slypsteen ’t welk

dat ik seer om verleegen om ben weegens

de wercken luijden de hier sijn gekomen

om kalk te branden zijn meest siekelyk,

volgens haar zeggen dat zy onlangs

uijt het ziekenhuijs zijn gekomen, soo

dat zij hier, meest dagelijkx ziekelijk

zijn, en niet kunnen werken de marinjse

nu al over veerthien daegen ziekelijk ge„

„legen.

met zeere beenen twelk hier niet kun„

nen meduineeren ’t welk het lap doos

al over de twee maenden op wayer ge

weest is verders uE: g’Eerde dat hier

nog alles in goede welstant is /:onder

stond:/ E: Erntfeste manhafte voor

sienige, genereusen heer uE: g’Eerde

onderdanige en hehoorsame dienaar

/: was