close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0324

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1733.

Neira

E: Erntfeste Manhafte voorsienige

genereusen heer D Heer

Rijn Heer

Nicolaus Nicolai op„

perkoopman en gesaghebber

deser Provintie en Eijlanden

Banda;

uE: g’Eerde bekent een saroese prauw

versoeke uE: hoog g’Eerde seer oot moe„

„dig om de bijlen ende slypsteen ’t welk

dat ik seer om verleegen om ben weegens

de wercken luijden de hier sijn gekomen

om kalk te branden zijn meest siekelyk,

volgens haar zeggen dat zy onlangs

uijt het ziekenhuijs zijn gekomen, soo

dat zij hier, meest dagelijkx ziekelijk

zijn, en niet kunnen werken de marinjse

nu al over veerthien daegen ziekelijk ge„

„legen.

met zeere beenen twelk hier niet kun„

nen meduineeren ’t welk het lap doos

al over de twee maenden op wayer ge

weest is verders uE: g’Eerde dat hier

nog alles in goede welstant is /:onder

stond:/ E: Erntfeste manhafte voor

sienige, genereusen heer uE: g’Eerde

onderdanige en hehoorsame dienaar

/: was