closeTerug naar inventaris

Transcriptie

309

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1735.

/:was getekend:/ J„n H. Reggens ter

Zijde Rosingsam den 16: aug=o 1732.

Neera

aen als voren

gisteren tegens den avond zyn vereerd

p„r pattjallang De Kraaij met uEd: ge„

Eerde schrijvens van daags bevorens waar

op niet anders weelen terepouseeren als dat

den vaandrager Jan Barendsz: Keun

ter aflossing van den mede officier Frans

hendrik Langert in zijn Punitie is gesteld.

varende laest genoemde met geciteerde stat

tjallang tot uEd: over gelyk mede hier inne

gesloten extract Journaal en groot boek

der verstrekte maandgelden en overwigt der

noten musschaten in dit loopene boekjaar

of te. vorders is mede terug gekomen de

spinficatie reecq: voor de maand Julij waar

voor uEd: dankbetuijge en zulx mede

voor het secours van theen lasten rijst

Javas, opwelk wart hij 266 2/¾ lb in ’t ont

lossen is gespelt naarluijt de verklaring

hier beseijde met versoeke van het

verlies ontheft temogen zijn

onder ult=mo deser zulle mede met

manqueeren een accarate opneem zoo

hier als ten eijlande rhun telaten geschie„

den