closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 173.

„den, en dies bevinding per eerste te Com„

munneeren

Den Chirurgijn oordelende dat den

Zoed:t willem Kok van oorth in't hosjot

taal van zijn lamiigheijt en watersugt

diend gecureerd te werden zoo gaat den

selven met zijn volle monteering onder

uEd: welduijding over, waar mede d’

heere hebbe mij tenoemen /:onderstond/ als

vooren /:was getekend:/ J=s Augier

/:ter zijde:/ P=lo ai Jut Casteel revengie

den 24: aug=o a:o 1732.

Neira

Aan als voren

Zedert mijne Jongste onderdanige per

de pattjallang De Kraaij zoo is daags

daar aen of op den 25: der afgeweeke

maend augustus door de percq= aen d

EComp: geleverd;

63 p:s Zoeq:s foely in zoort teweten

35. p:s klin

25. raap„ foelij met welke betaling

2. gruijn 'sComp:s geld Clssa zig ten

Eenemaal van Penn:

1. witten ontbloot vind versoeken

„de g’adsisteerd te mogen werden met.

4000. rd.s Conlant

400. fboff: rottings Java; en

100. kann: Clappus oly

den