close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0326

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 173.

„den, en dies bevinding per eerste te Com„

munneeren

Den Chirurgijn oordelende dat den

Zoed:t willem Kok van oorth in't hosjot

taal van zijn lamiigheijt en watersugt

diend gecureerd te werden zoo gaat den

selven met zijn volle monteering onder

uEd: welduijding over, waar mede d’

heere hebbe mij tenoemen /:onderstond/ als

vooren /:was getekend:/ J=s Augier

/:ter zijde:/ P=lo ai Jut Casteel revengie

den 24: aug=o a:o 1732.

Neira

Aan als voren

Zedert mijne Jongste onderdanige per

de pattjallang De Kraaij zoo is daags

daar aen of op den 25: der afgeweeke

maend augustus door de percq= aen d

EComp: geleverd;

63 p:s Zoeq:s foely in zoort teweten

35. p:s klin

25. raap„ foelij met welke betaling

2. gruijn 'sComp:s geld Clssa zig ten

Eenemaal van Penn:

1. witten ontbloot vind versoeken

„de g’adsisteerd te mogen werden met.

4000. rd.s Conlant

400. fboff: rottings Java; en

100. kann: Clappus oly

den