closeTerug naar inventaris

Transcriptie

311

Van Banda onder dato 341:' Maij 1733

den opneem van ’sComp:s Effecten alhier en

rhun gedaan zijnde zoo gaat het rapport

hier benevens; waar by werd aangethoomd)

dat de volgende behoevtigheden onbequaam

en buijten staat van eenige dient zijn als;

1. p:s Copere nagt huijs lampen

7. patroon tossen die de vrijheyt

neemen bij dese occasie telaten afgaen om

met uEd: beleeve bij deboekjes afge„

schreven temogen werden, gelijk mede

2263 1/½ lb ript Maccassaars in 2 ver

speelt op een vertier van 1489771/½ lb rekende

ruijm p=r C=to waar in tegen uEd: ge

lieventlik bij gem: opneem ook komt

te blijken dat er diversen behoeftigheden

successivelijk vergeten zijn, onder deres

lanten zonder geld tebrengen, waar toe

al mede uEd: ordre tegemoet zien

onderwijle abriveeren dese, zijnde met

respect /:onderstond:/ als vooren /: was

getekend:/ Js Augier /: ter zyjde:/ P=loay

int Casteel revenge ady 2. septb: 1732:

Teira

aan als voren

UE: g’Eeren missive van den 16:' aug=o

is mij ter hand gesteld neffens 19 stux

bijlen