close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

Van Banca onder dato 31. Maij 1733

Neira

aan als voren

De gesomentlijke percquemers onder det

district zorteerende hebben alwederom

met den anderen aen d EComp:e gelevert

en ter schale gebragt een gelaal van Drie

en twintig Zoeg=s gesorteerde foely als.

13. Zoeg= klin Eerste zoort

do

raap tweede _=o

10. d=o

23. stux zoeg=s met foely als Even

En aangesien dit Comptoir destituit en

ontblood is van Contanten, werd uEE: op

’t eerbiedigste versogt ter afbetaling der„

staan nog te leveren foely met drie duij„

sent rd:s versien te werden dan aengesien

voor tegenwoordig dese met geen verdere

schrifinaterie wat teverlengen zoo zal

ik met veel agting en respect Eijndigen

en na mijne nevrige groete steels blyve

/:onderstond:/ als voren /:was getekend:/

L=s Welman /:ter zijde :/ waijer adij

9:' 7ber: a:o 1732.

Neira

aan als voren

Na dat op p=mo deser d’ E: Nicolais

Bormeester volgens uwer Ed:s ordre

transport