closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bandao onder dato 27:' Muaij 1735.

in alle Eerbied verwagte terwijl al

verder versoeke uw Ed:s de nevens gaen

de ketting tot de water put van logie

7. voeten gelieft te laten verlangen ende

wijl hier ten Comptoire de volgende on

bequame goederen hebbe bevonden sover

soeke temogen weten of uw Ed: mij voor

deselve bruijkbare gelieve over tesenden dan

wel of deselve omme door uwer Ed: tege„

ven ordre ter revaratie eerst Costijwaarts

zullen overgaen bestaande in

4. p:s snaphanen

18. musquetten

13. halve pieeken

1. drieling do

2. patroon laschen

3. eijscre Crassers

5. lampen

1. trommel riem of draag band

2. houte tronke en d=o sloten

4. schilderhuijsen

10. scheyden tot zijd geweer

6. hangertjes

3. bandeliers

1. dommekragt

4. kalk balijs

1. water

_=o

1. d=o Emmer

1. kox byl

2. Parrings

1. Eyser dreg tot de schuijt

2. d=o soppen

verders