closeTerug naar inventaris

Transcriptie

319

Van Banda onder dato 21: Maij 1733.

verders hebbe door de uw Ed: mij

op den 5. deser toegesondene gecommitt:s

de missieurs Jacobus Leborgne en

stephanns Rennet een kop ketel

niet door de witte miere beschadigde

papiere laten visiteeren en deselve al so

danig gesteld bevonden dat om verdere

ongemaeken voor te komen alle in zee

hebbe moeten werpen en door haar

de goede boeken, mitsgaders de nog

Eenigsints instaat zijnde, en bij dit

Comptoir berustende laten inventariseeren

de welke door mij soveel mogelijk voor

bederf zullen werden bewaart. gaende

gem: ketel van de welke de bodem ten

Eenemaal is verleerd om door uwer Ed:

ordre tewerden gerepareerd hiernevens

over hier mede sal dese finere nanw

Ed:s g’agte persoon en sComp:s belange

in d’ alleen vijlige hoede godes bevolen

te hebben mij met veel Eerbied onderschrij

„ven /:onderstond:/ als voren /: was gele

kent:/ M=r Leliveld (:ter zide:/

Banda Louthoir adij 9:' september

a:o 1732.

Neira

aan als voren

tot