closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1738

Tot uw Ed:s Communicatie dient dat

de periquemens onder dit district en

dat van ourien zorterende op 9. en 11.

deser aen d’ EComp galevere en terschald

gebragt hebben een quantiteijt van

35. ps zocq= gezorteerde foelij te weten

35. p:s heele socg:s klin

eploathoir

27. _=o raaps

2. halve _=o gruijs

oplont koir

1.

_:o onrijpe

4. heele _=o kliener

pourien

7. _=o raaph

n

76. p:s heele en halve zoeg:s als gesz.

Voorts is mij dienstelijk versoek aen

uw Ed:s omme een Siie te laten overkomen

tot ’t repareeren van 1. slot aen de

buijten en 1. neus in de muur tot de bin

nedeur van de kruijt kelder terwijl

niet te hazarderen staat Eenig buspoeder

daar in telaten bergen.

voor doversending der drie Duijsend

rd:s Contanten mitsgaders 340. Eboff: rot„

tings Java en 3. stux mattrosen ten dienste

dit Comptoir ben schuldigen dank be„

tuijgend te gelyk versoekende dat de

namen der gem. zeevarende als.

Matthys Waalwyk van Leyden

Jan van der Heijden van schevelingen,

en