closeTerug naar inventaris

Transcriptie

323

Van Banda onder dato 3:' Maij 1733.

Neira

aan als vooren

Ter schuldige Communicatie aen uEd:

dient dat de periq:s deser Colome op 23:

alhier hebben ter schale gebragt en

aen d’ EComp: geleverd.

14. Pocq: raap foelij, en

1. halve d:o wit of ourys

terwil uw Ed nedrig dank betuijgen

voor het oversenden van een smit en

met selaar dewelke de sloten aan de

kruijt kelder &„a weeder en staat heb„

ben gebragt tot haar vorig gebruijk,

waar mede na uw Ed: en sComp:s be„

lange in devilige hoede van goe bevo„

len te hebben met veel agting blyve

/:onderstond:/ als voren /:was getekent:/

M=r Lelivelt /:ter Zijn:/ Banda

lonthoir Den 25:' 7ber: a: 1732.

Neira

aan als voren

deseweijnige Eerbiedige regulen eenelyk

gerigt om uEE=s in alle Eerbied te

Communneeren dat de gesamentlijke speeerij

Custuurs ten desen districtie zorteerende

alwederom onder huijdigen datum

aen