close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0339

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

323

Van Banda onder dato 3:' Maij 1733.

Neira

aan als vooren

Ter schuldige Communicatie aen uEd:

dient dat de periq:s deser Colome op 23:

alhier hebben ter schale gebragt en

aen d’ EComp: geleverd.

14. Pocq: raap foelij, en

1. halve d:o wit of ourys

terwil uw Ed nedrig dank betuijgen

voor het oversenden van een smit en

met selaar dewelke de sloten aan de

kruijt kelder &„a weeder en staat heb„

ben gebragt tot haar vorig gebruijk,

waar mede na uw Ed: en sComp:s be„

lange in devilige hoede van goe bevo„

len te hebben met veel agting blyve

/:onderstond:/ als voren /:was getekent:/

M=r Lelivelt /:ter Zijn:/ Banda

lonthoir Den 25:' 7ber: a: 1732.

Neira

aan als voren

deseweijnige Eerbiedige regulen eenelyk

gerigt om uEE=s in alle Eerbied te

Communneeren dat de gesamentlijke speeerij

Custuurs ten desen districtie zorteerende

alwederom onder huijdigen datum

aen