closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21:' maij 173

aen d’ EComp:e geleverd en ter schald ge„

„bragt hebben een quantiteijt van.

38. p:s gezorteerde Zoeg=s met foely als

13. p:s Zocg:s klim eerste soort

14. _=o raap tweede _=o

1. _=o gruijs derde _=o

28. Zoeg=s gezorteerde ffoelij als Even.

hier mede E:E: gebiedende heer dese naar

nedrige groete besluijtende alvorens uEE=s

g’agte persoon en familie d’ omsichte

godes bevolg hebbende sal ik steeds

blijven /:onderstond:/ als vooren /: was

getekend:/ L=s Welman /:ter zijde:/ waijer

adi 29:' 7ber: 1732.

Neira

aan als voren

Het was op den 30:' der afgewekene maend

dat d’ Eere hadde ontfangen uw Ed:s

g’agte letteren van daags bevorens ter

welker tijd mede arriveerde de pandihial

lang D' arouw welke zijne lading vol

gens het Cognoisiement Compleet en ten

genoegen heeft uijtgelevert excepto 7.

maten of 466 2/3 lb rijs maccassaars

blijkens nevens gevoegde verklaring van

de gecommitt: dewelke gem: bodemtje

hebben ontlost voor welke gesondene

goederen