closeTerug naar inventaris

Transcriptie

349

Van Banda onder dato 231' Maij A:o 173.

van hoesem vorders heeft den peloot van

bolven gem: bodem het daar inne geladene

geresponceert als,

in

12. p:s 1 â d=o planken balije

12. lb Zengloot

12. „. spijkers

2. p=s grendels

1. p„r hengsels met duijmen

2000. p.s adappen, en

306662½ lb: rijst maccass=s excepto 333 1/3 lb

rijst die bij het nameeten aanboort tekont

bevonden zijn na luijt de verklaring

hier besijde met versoek deselve op de

winst en verlies reeck: te mogen vereeenen

zullende met accuratifse requard slaan

tot het doen der g’ordonneerde sen en

eer schooten bij verschijning van er bodem

met de vlag van boven uijt dewest ko„

mende, gelijk mede om de genoeg door

rookte noten musschaten tegens den 17. deser

te ontfangen. de aanhoudende regen is

oorsaak dat de in voorraad leggende 106.

Zocg=s foelij in zoort volgens uEd: ordre

niet afgescheept zijn dat verhoope bij

bestendiger weer te zullen doen wanneer

de pandchiallang met de versogte 4000. rx=s

Coulant rijs &„a van uEd: goedheijt te

gemoet verwagten hebbende aan gec:

piloot: