closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda o onder dato 31: Jar 1735.

Jm

35. p:s boeije planken van 1: â d=t

_o

2. Jalij _=o

2.

0

6. _=o _=o 1. â d=o

5. d=o ribber

_o

6. baye d=o

25. lb spijkers, en dewijl voorm: baas

hier bereets gedaen werk gekregen heeft

zoo is deselve al weder Costijwaarts ver„

trocken betuijgende ik uw P: mijn ver„

pligt dankbaarheijd voor het besorgen

der gem: goederen als mede voor het

loose dak in het noten huijs, zullende

sooveel doenlijk, sorge dragen deplan

ken voor denoten huijs werden bewaard

en de versogte rijst wax &„a so dra mo

gelijk verwagten gelijk met veel eerbied

uw Ed: alverder versoeke mij tot het

betalen der t'onfangene noten musschaten

en het verstrekken der goede maanden

gelieft te voorsien met het volgende als

5000. rd:s Contant

1. pak guinees gem: geb: bengaals

1. dekens gecattoeneerde

1. photassen ijne van 28 Cob=s

40. P=s baflas br: b:l: Cust

10. gingans piras bengaals, en

20. Carikams kl: rode Zourats

dienende nog tot uw Ed:s Communicatie

dat