closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21 Auri

werklieden dagelyjx bezig met het opbouwen

van de sterkte die thans om de Zuijt kant

hoove

tweevoeten bevonder grond opgemetseld is;

waar mede dese dus kortelyk fineerende naar

uEE:s persoon in de alleene vaderlijke hoede

godes aanbevolen te hebben in onderdanig

„heijt verblijve /:onderstond:/ als voren:/:

was getekent:/ L=s Welman /:ter Zijde:/

Waijer ady 24:' December 1732.

Neira

aan als voren

den burger perquemer Dirk salvadoor

op den 26:e der afgeweeke maend xber:

Zonder testament temaken overleede zynde zoo

is op stonds door expresse gecommitt:s den vaandrig

militair Kun en borger luitenant van den

Brouke de goederen versegeld en op versoek

van zijn vrunden aen haar de begravenisse

bevolen gelik mede na dies verrigting door

geciteerde Commissiante een accurate opneem

en inventaris geformeert die tot uEd: specu

latie dese is versellende noch is op den

30. d:o medekomen te overlijden den mede

percq=t Davie Davidsz: zonder testament

of iets naems waardig als ’t perckje na

telaeten zijnde op versoek van de zoon

aan hen de begravenisse bevolen uEd: ordre

vertoekende

359

1733.