close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

Jongst mitsgaders om alhier dienst tedoen

drie matt=sn met namen Jan Cornelesz:

Barent vroom, en guilliam Kno

„kaerd vervolgens is mede na luijt het

Cogroiseement wel verantwoord;

4000. rd:s Contant

30. tonnen kalk

30: Jalij rebben en 5. lasten rist moe„

cassaars bij welke uijt levering aenboort

356. lb tekort zijn bevonden naluijt

deverklaring met versoek van gem

spillagie ontheft temogen zijn

de twee ontvangene placcaeten zijn

mede publicq volgens uEd: ordre gere

noveert en g’afigeert; gaende met dit

bodemtje terug den boschevagters adjunct

terwil door uEd goede voor zorge

de ontfangene noten misschaten door

deselfs Confrater op den 20. xber: J=os

algevisiteerd en gekalkt zijn Eijn

delijk bedancke uEd: voor de onthef„

sting van 333.½ lb rijst maccassaers

op een aenbreng vE„e d=o lasten gaende

verders met dese bodem de soldaten

Willem Devos van ontwerpen en

Pieter daelman van tergouw met

haar volle geweer mitsgaders den

matt.s Barent Pastoor van

Lijden