close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0380

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

Jongst mitsgaders om alhier dienst tedoen

drie matt=sn met namen Jan Cornelesz:

Barent vroom, en guilliam Kno

„kaerd vervolgens is mede na luijt het

Cogroiseement wel verantwoord;

4000. rd:s Contant

30. tonnen kalk

30: Jalij rebben en 5. lasten rist moe„

cassaars bij welke uijt levering aenboort

356. lb tekort zijn bevonden naluijt

deverklaring met versoek van gem

spillagie ontheft temogen zijn

de twee ontvangene placcaeten zijn

mede publicq volgens uEd: ordre gere

noveert en g’afigeert; gaende met dit

bodemtje terug den boschevagters adjunct

terwil door uEd goede voor zorge

de ontfangene noten misschaten door

deselfs Confrater op den 20. xber: J=os

algevisiteerd en gekalkt zijn Eijn

delijk bedancke uEd: voor de onthef„

sting van 333.½ lb rijst maccassaers

op een aenbreng vE„e d=o lasten gaende

verders met dese bodem de soldaten

Willem Devos van ontwerpen en

Pieter daelman van tergouw met

haar volle geweer mitsgaders den

matt.s Barent Pastoor van

Lijden