closeTerug naar inventaris

Transcriptie

365

Van Banda onder Dato 3:' Junij 1738.

Leijden om met uEd: believe in’t hospitaal

gecureerd te werden.

versoekende zeer ootmoedigder vaar„

„drager Jan Barentsz: Keun van heer

verschanst te mogen zijn in hope van

zijn aanhoudende indispositie aCostj

hersteld t' werden

Sluijtelijk is volgens het bij leggende

Cognoisiement in veel gem: kieltje afge„

scheept Honderd en thien Roeq= foelij

inCoort wegende bruto zoo als het

nottitie der bruto gewigt zulx gelievent

lijk aanthoond nog twee p:s kalkbalis

met haar versleetene hoepels met ver„

„soek deselve gerepareert, benevens de

21: p=s overgesondene musquets terug

te erlangen, waar mede dese besluij

„ten zijnde met agting /:onderstond/:/

als voren /:was getekend:/ J=s Augies

/:ter zijde::/ P=lo aij in 't Casteel mass=r

den 18:' Januarij. a: 1733.

Neira

aan als voren

Tot verschuldigde advertentie aan nev

Ed. dunt dese dat despecerij leveranciers

onder dit en’t ouriese district zorterende

op gisteren voor reecq: van d’ EComp=e

geleverd