closeTerug naar inventaris

Transcriptie

367

Van Banda onder dato 3: Maij A: 173.

Neira

aan als voren

tot Communicatie dient dese, dat de gesamentlij„

„ke Werig=s onder dit territoir gehoorende op

gisterigen datum alwederom aen d’ EComp.

geleverd en ter schale gebragt, een nomber

van Elf Zoeg=s raap foely. dan alsoo

dese voor tegenwoordig met geen verdere ge„

dienstige schrijfmaterie weet te verlengen deet

dat demetselaars met ’t ophalen der

muuren en ’t vierkant tweevoeten boven

de grond geadvanceerd zijn des zij op mor„

„gen een begin zullen maken met ’t op„

graven derfundamenten der binnen werken.

hier mede dese dus kortelyk afbrekende

naar uE: E=s porsoon en familie, en de

alleen veijlige hoede godes aanbevolen en

onderdaniglijk gegroet te hebben in eerbied

verblijee /:onderstond:/ als voren /:was

getekent:/ L=s Welman /:ter zeijde:/

Waijer desen 14:' Januarij 1733.

Neira

aan als voren

dese dagen is door despecerij leveranciers

aen d’ EComp: gelevert 8. p:s sweg=s foely

en zoort als

7. p: