closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

7. p:s roap foelij, en

1. gruys d„o zijnde dese verders

ten geleijde van extract resolutie den 17:'

deser door Commissarissen genomen op:

uEd g’Eerd. schrijvens van 7 deser maend

denkende /:ondercorectie van beter:/ dat

er geen swwarigheijt zal zyjn, het werkje

geletterd 9: g: groot 3. zielen van den over

ledene Davie davidsz: voor eerst onder

zijn drie kinderen te laten temer na alle

schijn en geene schulden zijn; maar ter

Contrarie is het gesteld met het perkje

geletterd B: groot 3. zeelen van den

overledene Dirk salvadoor waar op

de boedel aan den Conij armen 150. rd:s Cappi

tael met eenige maende verloste intrest

ten agteren is en vermits d’ afwesentheid

der presenten zoo zijn Commissarissen buijten

vermogen volgens uE goede intentie om

die boedel meerminne teschijde en over sulx

uEe versoek doende, om deselve tot gele

temogen maeken; waar mede dese finee

ren zijnde met respect /:onderstond./.

als voren /:was getekend:/ J=s Augier

/: ter zijde:/ P=lo ai in't Casteel kevenge

den 20.' Januarij 1733.

Neira

aan