closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 23:' Marij 1734.

onderdanig resppect verblijven /:onder

stond:/ als voren /:was getekend/:

Fieke Arentsz: /:ter Zijde:/ Rosingam

den 14:' Februarij A:o 1733.

Neira.

aan als voren

schuldpligtig werd uEE: ter kennis

se gebragt deleverantie der foelij

door de gesamentlijke perkbesitters onder

dit disstict sorteerende op heeden gedann

es

bestaende in een nomber van negen zag=

als agt stux raap en een soekeltje gruys

_o

d=o zoo mede werd uEE: en alle Eerbied

bekent gemaakt de gedane leverantie van

kalk door de perck besitters alhier tot

voor ’t zetting van’t gebouw gedaen te

weeten van Johannes Steenrots twee

honderd motten of een honderd tomv: en

van Margaretha Telghuijs 1167. malen

of 583½ konm: de ook verbruijkt zyn

des wij jegenwoordig dagelyx met laag

water bezig zijn met ’t opdragen

van Zant en gruijs tot op vulling

der gardijen inindens voor tegen voor

dig bekortende zoo zal ik naar

toewenschinge van godes milde zeegen

en beleefde groete met Eerbied

blijven