closeTerug naar inventaris

Transcriptie

377

Van Banda onder dato 31 maij 1733.

specificatie der J„o vertrekend maend=

11 January dewelke na resumatie van uwEd:

ter inboeking wederom verwagte;

terwijl na Cordiale groete en uw Ed: en

debescherming godes bevolen te hebben

blijve met veel agting /:onderstond:/ als

voren /:was getekend:/ M„r Lelivelt

/:terzeijde:/ Banda Lonthoir den

19:' februarij a:o 1733.

Neira

aan als voren

Jn reschribtie van uE g’Eerde van

17:' deser dient dat de vaandrig frans

Hendrik langent op heden n in zijn

dinist gesteld is en dat de mede vaandrig

Jan Barentsz: Keun p„r dese onague

tot uEd: overvarende is gelyk mede

het geweer van den soldaat Pieter

zoef die op den 9:e deser het tijdelyke

zonder testament of iets natelaeten heeft

afgelegt, en bij gebrek van ktoffe zoo

besluijte zijnde met agting /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ Js augier

/:ter zijde:/ P=ls ay in't Casteel trevengie

den 19:' februarij A:o 1733.

Neira

aan