closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.

Van Banda onder dato 31 Maij 1735.

aan als voren

dese Eenelik gerigt ten geleijde der inpo„

tente persoonen als Lourens hem van

hoekschaven Constapelsmaet en Claes

mijersz: van rotterdam gecondemneerde

omme met uEE:s believen ter Curering

in't hoswitaal besteld te werden intus

„schen zoo zal ik desen onder gunstige

welduijding kortelijk besluijte onder toe

wenschinge dat den almogende uE:E: met

alle bedenkelijke wil zegen en voor

al langduirige gesontheit gelieve te be„

kroonen, en na mijne nedrige en kert

grondige groete net veel eerbied althoos

blijven /:onderstond:/ als voren /:ter

Zijde :/ waijer adij 23:' februarij 1733.

„/:was getekent:/ L=s Welman

Neira

aan als voren

op den 19:' deser is mij p„r de pantikerl

lang. D: Kraaij door den stuurman

Johannes Degraef uE veel g’extineerde

missive g’eadeerd den 18:' februarij benevens

12. pennen en 2. boeken papier. als mede

den zoldaet frans Marihand met zijn

volle geweir inplaatse van de over

leden dito Jan grotenhuijse ter hand

geworden