closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Muarij 173.

Eijndigende deses na mijne nedrige en

gehoorsamen dienst presentatie /:onderstond/

als voren /:was getekend:/ L=s welman

/:ter Zeijde:/ Waijer ady 4:' Maart. 1733.

Neira

aan als voren

dese dient tot schuldige Communicatie aen

uw Ed: dat volgens genomen raads besluijt

en uw Ed: gegeven Circulaire ordre met

het quarbuleren der noten misschaten

een aanvang gemaakt hebbe zullende

niet manqueeren na gedaan werk aen

uw Ed: behoorlik advijs tegeven uw

Ed: wyders Communiceerde dat de lout hoir

„se en ouriese percq=rs op den 3:' en 4:' deser

voor reecq: van d’ EComp: geleverd

hebben

3. p:s soeg:s raap foelij op lout hoir

1. _=o

_=o ouren

goende nevens dese met zijn volle

montering over den inpotenten kol„

daat lambert Curver van valkenburg

omme met uw Ed: believen ter Curering

besteld tewerden; dewijl en af kor

ting van agterstallige interese voor

reecq: van de weeskamer op diverse

datums volgens daar van verleende

quitantie