close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

383

Van Banda onder dato 31: maij 1733.

7

quitantie ontfangen hebbe van den

Europees burger en percq: Martin

Wouter ten pezel en somma van drie

hondert en vyf rd:s en agt swv: stuijvers

van gelijken van den inlands burger

Nicolaes Barentsz: voor reecq: van

onbekende weesen een sommatje van

vier en dertig rd:s vijf en twintig gem:

stver.s soo versoeke uw Ed by dete verwag„

„tene facteur den ontjangst der gen:

penn: gelieve op tebrengen en dit Comp„

toir Casso daar voor te debiteren

waar mede sluijtende na uw Ed:

en zeer d'agte Camibi in de protexie

des almagtigen godes bevolen te hebben

met veel Eersied blive /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ M„r Lelvelt

/:ter zijde:/ Bando Louthoir

den 5:' Maart A:o 1733.

Neira

als voren

op zijn teijd zijn vereerd met uEd:

Cinculaire letteren van 27. der af„

geweeke maand febr: volgens welke

in houd een begin is gemaakt miet

het quarbuliere der noten musscha

ten en wanneer gedaen werk

bekomen