close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0399

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

383

Van Banda onder dato 31: maij 1733.

7

quitantie ontfangen hebbe van den

Europees burger en percq: Martin

Wouter ten pezel en somma van drie

hondert en vyf rd:s en agt swv: stuijvers

van gelijken van den inlands burger

Nicolaes Barentsz: voor reecq: van

onbekende weesen een sommatje van

vier en dertig rd:s vijf en twintig gem:

stver.s soo versoeke uw Ed by dete verwag„

„tene facteur den ontjangst der gen:

penn: gelieve op tebrengen en dit Comp„

toir Casso daar voor te debiteren

waar mede sluijtende na uw Ed:

en zeer d'agte Camibi in de protexie

des almagtigen godes bevolen te hebben

met veel Eersied blive /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ M„r Lelvelt

/:ter zijde:/ Bando Louthoir

den 5:' Maart A:o 1733.

Neira

als voren

op zijn teijd zijn vereerd met uEd:

Cinculaire letteren van 27. der af„

geweeke maand febr: volgens welke

in houd een begin is gemaakt miet

het quarbuliere der noten musscha

ten en wanneer gedaen werk

bekomen