closeTerug naar inventaris

Transcriptie

385

Van Banda den 21:' Maij A:o 1733.

1/: ter zijde:/ P=lo ay in't Casteel

Bevenge den 10:' Maart 1733:

Neera

aan als voren

Eerbiediglik werd uEd gecommuniceerd

den ontfangst derfoelij door de gesa

mentlijke Wercq=ns d' p 13: deser gedane

beslaan en een nomber van drie zoeg:

raar zoo mede gaat in desen gesloten

over despecifuatie reecq: der Jongst af

gewelkene drie maanden om naar een

„gunstige resumptee ter inboekinge temij

waarts geschikt te werden dan aenge„

sien voor tegenwoordig dese met geen

verdere schrijfmatere weet teverlengen

zoo zal ik met veel agtinge en

respect Eijndigen en na mijne nedrige

groete steds blyven /.onderston:/

als voren /:was getekend:/

Welman /:ter zeijde:/ waier ady

15. Maart 1733.

Neira

aan als voren

word u EE: resp=te bekent gemaekt

als datter nog maar d: een moand

spek en vleesch alhier bij mij is

berustende