close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 15„' Mar 1733.

berustende versoekende dat mij door

uEE: respt: weder ander mogte toeko

men verder als dat ik den kalk van de

Zuijd kant na het krabbegat heb laten vervoe„

„ren en ben tegenwoordig besig om de kraten

boomen te laten verplanten, Egter weijnig ver„

derende vermils de slaven de voeten sodanig

van de kalk zijn verwond dat ik tegen„

woordig schier geen werk van deselve kan

gedaen krijgen en den timmerman Jan Mar„

tensz: wyl heeft gedaen niet arbeyden aen

deorembaij wijders verblijve /:onderstond:/

als voren /was getekent:/ F: Arentsz:

/:ter zijde:/ Rossingaen den 16:' Maert

a:o 1733.

Neira

aan als voren

volgens uw E: E: seer gerespecteerde ordre

in dato 27:' feb: Jongst zijn de heer invoor„

raad leggende nater musschater uijt de kalk

genomen en behoorlik ider in haar

zoort gequarbuleert met respect af„

wagtende uw Ed: intentie om deselve te

laten afhalen en d’ g’infecteerde het veur

op te offeren; dewijl dese residentie van

levens middelen is ontbloot versoeke

zeer ootmoediglijk volgens de daar van

gedaan