close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0402

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 15„' Mar 1733.

berustende versoekende dat mij door

uEE: respt: weder ander mogte toeko

men verder als dat ik den kalk van de

Zuijd kant na het krabbegat heb laten vervoe„

„ren en ben tegenwoordig besig om de kraten

boomen te laten verplanten, Egter weijnig ver„

derende vermils de slaven de voeten sodanig

van de kalk zijn verwond dat ik tegen„

woordig schier geen werk van deselve kan

gedaen krijgen en den timmerman Jan Mar„

tensz: wyl heeft gedaen niet arbeyden aen

deorembaij wijders verblijve /:onderstond:/

als voren /was getekent:/ F: Arentsz:

/:ter zijde:/ Rossingaen den 16:' Maert

a:o 1733.

Neira

aan als voren

volgens uw E: E: seer gerespecteerde ordre

in dato 27:' feb: Jongst zijn de heer invoor„

raad leggende nater musschater uijt de kalk

genomen en behoorlik ider in haar

zoort gequarbuleert met respect af„

wagtende uw Ed: intentie om deselve te

laten afhalen en d’ g’infecteerde het veur

op te offeren; dewijl dese residentie van

levens middelen is ontbloot versoeke

zeer ootmoediglijk volgens de daar van

gedaan