closeTerug naar inventaris

Transcriptie

387

Van Banda onder dato 31:' Maij Aa:o 1735:

gedaene Eysch door den Coopman en hoofd

van lonthoir D: E: Lelivelt van deselve

versien temogen werden als mede van

twee metselaars en kalk om deinge„

vallen pagger van de logie terepareeren

als ook 25. stannen om de dakken alhier

teversien; hier mede afbreekende na al

vorens uw E E: dierbare Persoon in de

wijlige protextie godes bevalen te hebben

blijen met val respect /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ J: Barriel

/:ter zijde:/ oursen den 21: Maart 1733.

Neira

aan als voren

per orembaij van den burger lieutenant

Paulus van den Broeke is op den

13.' deser alhier aangekomen den sold:t

Barent melis Coesvele met zijn volle

monteering in plaats vulling van den

van hier gesondene soldaat Joseph

flaman van oostende als mede den

16:e d:o den Zerg:t gerrit Looman

en Harmanus Toerepel ter aflossing

van den voorgestelde Zerg:t Command:r

Willem Mossee ende van hier na Costij

gechangeerde d.o Jan adam Schreeling

die volgens uEd: g’Eerd schryjvings van

16: