closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' Maij 173.

16: gem: in geselschap vande militairende

vaardrig Frans Hendrik Laugert

per burger orembaaij na Costij zijn

gedepecheert deverstrecking op zoldijen

na inhoud der goede maende roll vol„

bragt weezende zoo verseld dese de

quitantie d:o om believentlyk een ider voor

zijn genotte bij de soldij boeken belast.

te werden

Noch verseld dese twee verklarings

van 15720: lb bedorven en door de kalk

g’infecteerde noten masschaten die volgens

uEd ordre na gedaen werk met het

garbuliere bekoomen hebbende ver

bran geworden zijn op huijden deser

is mede van de percquemers ontfangen

7. p:s soeg=s raap foelij, gelijk mede

transport gedaen der neele 'sComp:s

Effecten onder dit Comptoir berustende

ann den Coopman Nicolaas Bor„

meester. ten overstaan van expresse

gecommitt:s d’'onderkooplieden Renned

en Welman waar bij ontwaard is

dat er op een vertier van 49800. lb rys

maccassaars verspild is 883. 2/3 lb: rekende

p=r C=to r=m gelijk meee op 25720. lb

d:o Javas 390. lb reekene pr C=to r=m

tot welker afschrijving uEd qualificatie

_n