close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0404

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' Maij 173.

16: gem: in geselschap vande militairende

vaardrig Frans Hendrik Laugert

per burger orembaaij na Costij zijn

gedepecheert deverstrecking op zoldijen

na inhoud der goede maende roll vol„

bragt weezende zoo verseld dese de

quitantie d:o om believentlyk een ider voor

zijn genotte bij de soldij boeken belast.

te werden

Noch verseld dese twee verklarings

van 15720: lb bedorven en door de kalk

g’infecteerde noten masschaten die volgens

uEd ordre na gedaen werk met het

garbuliere bekoomen hebbende ver

bran geworden zijn op huijden deser

is mede van de percquemers ontfangen

7. p:s soeg=s raap foelij, gelijk mede

transport gedaen der neele 'sComp:s

Effecten onder dit Comptoir berustende

ann den Coopman Nicolaas Bor„

meester. ten overstaan van expresse

gecommitt:s d’'onderkooplieden Renned

en Welman waar bij ontwaard is

dat er op een vertier van 49800. lb rys

maccassaars verspild is 883. 2/3 lb: rekende

p=r C=to r=m gelijk meee op 25720. lb

d:o Javas 390. lb reekene pr C=to r=m

tot welker afschrijving uEd qualificatie

_n