closeTerug naar inventaris

Transcriptie

389

Van Banda onder dato 31 Maij 1743.

en ordre versoeken, sluijtelijk voerd bij

dese gelegentheyt over de solvadaten Huijbert

obrij van rotterdam en Jan Ernst vos

van bij levele met haar volle geweer om

volgens aen uEd: gedaen versoek â Costij

haar dienst te presteeren waarmede dese

abrivieeren zijnde met respect /:onder

stond:/ als voren /:was getekend:/ Jbus

Augier /: ter zijde:/ P=lo ai in 't Casteel

revengie den 21:' maart 1733.

Neira

aan als voren

nademael d’ loge alhier so wegens

de onbequaam heet der deuren, en ven

sters seer enveijlig is en deswegens nood

zakelik dient versien tewerden so heb

ik des wegen den timmerman Jan

maartensz: wijl uEE: respective toe

gesonden om denoodeendige materialen

tot reparatie van de lagie alhier van

uE: E: resp:te teversoeken; bestaende in

thien ambonse Planken: van veer

nieuwe vensters twee lange kerk banken

ende een voordeur van de logie beneffens

een slot voor deselve en thien sonden

Opijkers in zoort; versoeke verder als

dat ik den g’Condeneerden Eurossiven

augustijn