closeTerug naar inventaris

Transcriptie

391

Van Banda onder dato 34' Maij 1733.

Neira

aan D' E E: Heer Nicolaus Nicolai

gesaghebber over de provintie

Banda.

Z: Erntfeste manhafte

wijse voorsienige en

Deserele Heer.

tot verpligte notificatie aen uw Ed:

diengt dese dat depercqueneers alhier

en tot ouren op den 17.' en 24:' deser

voor reecq: van d’ EComp: geleverde

hebben een quantiteijt van 13.e soeq=rs

gezorteerde foelij te weten

11. p:s heele socq: raap

foelij op lanthoir

1. halve d:o onrijpes

1. heele d:o raap foelij ourien

Bij aennadering van de goede naende,

als mede tot verdere verstrecking van

randsoen &„a de navolgende goederen

ten desen Comptoire en ter residentie

ourien benodigd zijnde soo versoeke

soo dra doenlijk door uw Ed: tegevene

ordre daar mede gerieft temogen wer

„den, als

1000. rd:s segge Den duijsent rd:s Contant

1. pak Chitsen Cassembasaars

1. last rijst voor ourien

verle