closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eys.

393

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735.

dewijl met het quarbuleren dernoten

musschaten soo hier als tot oureen ge„

daen werk hebbe gekregen versoeke

uw Ed: qualificatie omme de door de

kalk g’infecteerde en so wurmstekig

als anders bij ’t quarbuleren endengene

bevondene noten ten eersten temogen ver„

branden tot voorkoming van bederfdie

door de g’infecteerde door lang leggen„

aen de goede specerij zoude kunnen

geeschieden

widers kan niet manqueren uw Ed:

te Communiceren hoe dat den matt:s

hendrik Jansz: van amsterdam thans

voor de twede reijse zig Eenige dagen

aen’t drossen begeven hebbende zig

niet ontsien heeft op gisteren na dat

ik denselven in hopening van ververe

beterschap door een Civile Correitie

te bestraffen van meeninge was een

expres daar toe bij zig verborgen

mes in de volle vrijst heeft genomen

en den mede matt: Frans gerritsz:

met het uijtten van dewoorden /: Jou

hond zal ik hebben :/ daarmede

een quet suur boven delincker borst

op het borst beer toetebrengen welke

woude na visitering van den Chirurgijn,

in