closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 173.

in so vier wel sonder gevaar bevon„

den is dog den misdader indien het mes

Eenigsints scherper geweest was den

beledigden sonder twijffel zoude ver„

moord hebben terwijl de steek van baven

regd na ’t hert toe aengesteld was.

om welke reden versoeke uw Ed: den

delinquanten door de Justitie dienaars

ten spoedigsten van hier gelieve te laten

af halen omme zijn verdiende loon

voor het perpetreren van zulke mis„

daad te mogen Erlangen.

Hier mede sluijtende zal na Eerbie„

dige groete met veel agting blijven

/:onderstond:/ E Erntfeste manhofte

wijse voorsienige Discrete heer

UEd ootmoedige Dienaar /:was

getekend:/ M„r Zeliveld /:ter Zijde)

Banda Lonthoir den 30:' maart

a:o 1733.

Neira

aan als voren

dese weijnige letteren dienen tot ver

schuldigde advertentie als dat met ’t

quarbulieren der in de kalk gale„

gen hebbende noten musschaten, ge„

doen werk gekregen hebbe zijnde

vervolgens