close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

395

Van Banda onder dato 31: Maij 1733.

vervolgens dan instaat om van hier

te kunnen werden afgehaeld terwijl on

die blijf afwagten om de uijt de goede

gequarbuleerde en door de kalk gein

fecteerde d=os volgens gebruijk ten vuire

temogen offeren insgelijx werd in UE:s

al mede ter kennisse gebragt als dat

voor 'sComp:s renq: van de specerij

Cultuijrs onder dit territoir gehoeren

de op huijdigen datum ontfangen heb

niet meer dan vier Zoeg=s raap foelij

Eijndelijk insteere om met dit ondervol

gende provisien en Coopmansz: ten

dienste dit Comptoir temogen geriefd

werden als

10. lasten rist

4. vaten Vleesch

4. d=os Speek

1. pak pholossen gem: beng=s L=o 28 Cob:

1. d=o guinees gem: geb: Cust

½ d=o baflas swv: br: heele

¼ d:o baftas swv. br: halve

1/8. d:o d=o sm: d=o

50. kannen lampoli

10. p:s boshouwers tot 't wegkappen ter ruijghtens en

50. ballastmantjes

voor tegenwoordig dese niet verder

teverlinge wetende zoo besluijte en

na