close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0411

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

395

Van Banda onder dato 31: Maij 1733.

vervolgens dan instaat om van hier

te kunnen werden afgehaeld terwijl on

die blijf afwagten om de uijt de goede

gequarbuleerde en door de kalk gein

fecteerde d=os volgens gebruijk ten vuire

temogen offeren insgelijx werd in UE:s

al mede ter kennisse gebragt als dat

voor 'sComp:s renq: van de specerij

Cultuijrs onder dit territoir gehoeren

de op huijdigen datum ontfangen heb

niet meer dan vier Zoeg=s raap foelij

Eijndelijk insteere om met dit ondervol

gende provisien en Coopmansz: ten

dienste dit Comptoir temogen geriefd

werden als

10. lasten rist

4. vaten Vleesch

4. d=os Speek

1. pak pholossen gem: beng=s L=o 28 Cob:

1. d=o guinees gem: geb: Cust

½ d=o baflas swv: br: heele

¼ d:o baftas swv. br: halve

1/8. d:o d=o sm: d=o

50. kannen lampoli

10. p:s boshouwers tot 't wegkappen ter ruijghtens en

50. ballastmantjes

voor tegenwoordig dese niet verder

teverlinge wetende zoo besluijte en

na