closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24: Maij 173.

na mijne onderdanige groete met

respect verblijen /:onderstond:/ als vo

ren /:was getekend:/ L=s Welman

/:ter zijde:/ waijer adij 14. Maart 1733.

Neira

aan als voren

uw E E: seer gerespecteerde letteren

van den 13. deser is mij op heden door

den hoog bootsman wel terhand gesteld

en daar in gevonden, een Cognoiscemente

van een last rijst een vat vlees een vat

spek, 80. kann: lampoly en 100. dubb: boss:

rottings Java die deloos boot doetcherom

groote roeijschuijt en sComp:s orembaij

benevens den mandadoor alhier hebben

aangebragd welke alle welgeconditioneert

ontfangen heb en verders volgens uw

E: E: seer gerispectierde ordres in de

voorn: loos bood weder in geladen de

grooste gedeelte van de hier in voor„

„raad leggende meddelb: noten musscha

ten en terwijl den avond ons schielyk,

overviel soo ben genootsaak geweest

om de vaartuijgen daar mede of tevaar„

digen wel hoope deselve onder gods.

zeegen behouden op lonthoir

sullen