closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 23:' Maij A:o 173.

Neira

aan als voren

op den 19:' deser in de voornagt de ligter

s' ontdecker voor de kel met een lading

van vyf lasten rijst agt vaten vleesch en

pek 50. kann: lampolij en Eenige pak

goederen volgens Cognoiseementje wel ge„

conditioneerd aangebragd wesende zoo

wierd wij door den daar op bescheijdene

hoog bootsman Hendrik van de pauwert

overhaudig uEE:s g’agte schrijvens gedateerd

daags bevorens; waar uijt ontwaard het

goed addres dat mijne letteren van den

18:' en 23.' feb: 4:' en 15:' Maart. iem 14.'

deser maend erlangd hebben, zoo mede

dat de twae overgesondene impotente ter

Curering in’t hospitaal besteld waeren;

den gesagvoerder van opgem: bodempje

heeft zijne lading rijst nabehoren uijt

geleverd weshalven meergeciteerde kieltje

weder derwaarts stevend met alle de hier

in voorraad leggende middelbaere noten

musschaten nevens d’ hier zynde onbequame

boschhouwers en een gramschap om met

uEE: believen p„r naeste met een ander

versien tewerden versoekende wijders zoo

dra ginto ontlost zijnde met dit hand„

saam