closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Maij 173

1. pak Chitsen Cassumabasaerse

2. vaten vleesch

2. d:o spek

80. p:s goenij lange, en

1. vat met lampoly. waar van

versoeke de quantiteijt der kannen teweten

alsoo daar voor desen maar 150. kann

in heb ontfangen en het mij nu voor 180.

werd aangerekent intussen uw Ed: al verder

dank betuijge voor het senden van 1: last

rijst 1: vat vlees een d:o spek 80. kann: Comp

olij, en een hondert dubb: boss: bindrottings

na deresidentie ourren

terwil uw Ed: versekerd alles wat doen

lijk is intwerk gesteld hebbe om iets van

het gevondene lighaam aldaar te ervaren

dog alles tevergeefs dewijl daar niets van

verneme en selfs niet weet of het een slaav

dan wel vrije is geweest 'twelk mij leet is

dog ter Contrarij aangenaem te zier dat

uw Ed: den matt: hendrik Jansz: ter

verkrijging van zijn wel verdiende straf

aen den fiscaal hadde over gelevert tot

welkers speculatie hier nevens overgaat

een verklaring van den Chirurgijn al„

hier wegens de bevinding van de wond

door gem: hendrik jansz: aen zijn

mede moet toegebragt en het mes daar

sulx