closeTerug naar inventaris

Transcriptie

401

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1730.

sulx mede is geschiet terwijl al verder

na uw Ed: gerespecteerde ordere de stuc

kende en g’infecteerde noten masschaten

soo hier als opourien en presenten van

gecommitt:s het vuur zijn op g’offerd blij„

„kens nevens gevoegde verklarings bestaande

tesamen en een quantiteijt van

28550. lb als

24175. lb op lonthoir

4375. ourien

Zinde de goede noten musschaten, nevens

58. soeg=s gesorteerde foelij van last gem:

residentie alhier aangebraagt en ontfan„

„gen de verstrecking op zoldije volgens

uw Ed: ordre verrigd zijnde goet de qui„

tantie rolle hier nevens over.

not

dienende tot Communicatie dat op den

14:' en 15: deser door de sperkbezitters

alhier en op ourien zijn geleverd;

20. socq= gesorteerde foelij als

18. p:s raap en

C oplontkoir

1. wit of onrijpe d

1. raap

ouren

hier mede ten eijnde slaffe zijnde sal na

uw Ed: in de divine protextie des aller

hoogsten bevolen te hebben mij net veel

Eerbied noemen /:onderstond:/ als voren

n

/:was getekend:/ M„s Lelwvelt

/:ter zijde