close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0419

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

403

Van Banda onder dato 31 Maij 1733.

degemeene trop is.

wijders versoeke als dat uEE: mij

tives putzen geprepareerde perziaans

rode mogte toesenden dewyjl dedeuren en

vensters en het verdere houtwerken alhier

meer door het nwateren vergaen, als melde

wel van ouderdom verklijten d’ alhier zijnde

twee bijl timmerleden konnen uEE: wanneer

het uEE: sal believen weder toekomen

nademaal deselve voor dese mael alhier

niet meer benodigd zijn en alles so veel

doenlik is geweest heb laten versorgen

zullende het onbequame ijserwerk van

deur en vensters met gem: timmerlenen

oversenden en wanneer uEE: mij het

selve wederom zal believen toelesenden

kan het selve wel aanspijkeren sodat

gem: timmerlehen alhier op het selve

net behoeven te wagten; verblijve

/:onderstond:/ als voren /:was getekent:/

F: Arentsz: /:ter zijde:/ Rosingam

den 22. april A:o 1733.

Neira

aan als voren

Jn naarkominge van uE: E: gereswee

teerd bevel vervat bij bekomene Eir

„kulair briefje van 22:' deser heb ik

de