closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van Banda onder dato 31 Marij 1733.

de specerij liverancens alhier gehorende

den gekundigd om haar genoeg door

rookte. noten musschaten tedoen ontbal

steren als hebbende deselve bereeds opde

rook parwanis gevisiteerd en dengsaem

bevonden zullende geensints in gebreke

zijn om uEE: na verrigting van voorsz:

werk deverschuldigde advertentie tedoen

en alsoo mij tot innerlijke leet wesen bij

een briefje door den Zerf:t Command:

vant Casteel Revengie Willem moese

en substituit fiscaal alhier Johannes

Justinus Dekester met mijn aenseyn

is gebragt dag de alhier bescheiden

op Neira terkennisse, geweest zijnde

krankbesoeker Lourens Damelsz: op

den 23:' deser in’t bosch deerlik ver

moort is gevonden zoo hebben u EE:

deverklaring der gedane visitatie van

sijn vermoorde sichaam bereets in

handigd terwyl nagedane informatie

van den onderkoopman Mons: Phi„

lippus Stephanus Rennet als p„l

’t ampt van fiscaal waarnemen ent

dekt is dat den voorgem: substituit

fiscaal Dekester (: die gisteren Castij

waarts gevaren is:) volgens gedane

Confessie alhier van desselfs mans slaee

arij gen: gesegde moort ten zijnen

huijsen