closeTerug naar inventaris

Transcriptie

405.

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735:

huijsen gedaan heeft welke mansslae

en het wijf van den vermoorden krank

besoeker die mede volgens gegeven ver

klaring van haar Suster. wegens de

begane moort suspect thans neiralv=t

overkomt en vermits alhier ten Comptoire

eenige benodigheden verEijscht, so versoeke

seer onderdanig met het volgende geriefd

temogen werden tewelen,

3000: rd:s Contant

10. lasten rijst

1. pak guinees gem: geb: beng:s

2. valen vleesch en

2. Spek

50. ballast. mandjes

100. lange goene tot ’t maken van rijst

saekenen

6. dood kisten

waarmede dese voortegenwoordig aflata

so zal ik na toewenschinge van godes

milderijken zegen en nedrige groete met

veel eerbied blijen /:onderstond/ als voren

/:was getekent:/ N=s Bormeester

/:ter zijde:/ Banda ten Casteele

Revengn den 28:' april 1733.

Neira

aan als voren

de