closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1730.

de pandjallings D'arouw en D'onbedagt„

schamheit den eerst gem: op den 2: en

laast gen: der 3:' deser in den morgen stond

alhier g’arriveert wesende zoo had ik de

eer van uEE: gerespecteert briefje van p=mo

deser te ontfangen blijkende ten genoegen

daar uijt dat aen uEE: mijn schrijvens

van 28: der Jongst afgewekene maand

gte

april inhandigt waer; p„r ged: kieltje

t' onbedagt saamheit is alhier aen geland

den boekhouder benevens drie stuurlie„

den van ’t schip Doorink ten ont

fanging van de hier invoorraad leggende

noten masschaten sulx op stonds ook een

begin met het afscheepen der halve

hebbe gemaakt zijnde volgens in desen

gesloten en getekent verband-schrifte

demiddelbare noten ter quantiteit van.

52815. lb in de pandjallang D' onbedagt

„saamheijt afgescheept /: mitsgaders 7. p:s

soeg=s met raap foelij welkers notitie van

’t bruto gewegd na de aftraffing en

dese gesloten legt:/ varende daar mede

Kosty waarts over terwijl ’t kieltje

D' arouw mede zijn lading noten staat

in gegeven te werden zoo dra het

selve van de aangebragte benodigt heden

voor dit Comptoir ont lost zal

wesen