close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0422

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1730.

de pandjallings D'arouw en D'onbedagt„

schamheit den eerst gem: op den 2: en

laast gen: der 3:' deser in den morgen stond

alhier g’arriveert wesende zoo had ik de

eer van uEE: gerespecteert briefje van p=mo

deser te ontfangen blijkende ten genoegen

daar uijt dat aen uEE: mijn schrijvens

van 28: der Jongst afgewekene maand

gte

april inhandigt waer; p„r ged: kieltje

t' onbedagt saamheit is alhier aen geland

den boekhouder benevens drie stuurlie„

den van ’t schip Doorink ten ont

fanging van de hier invoorraad leggende

noten masschaten sulx op stonds ook een

begin met het afscheepen der halve

hebbe gemaakt zijnde volgens in desen

gesloten en getekent verband-schrifte

demiddelbare noten ter quantiteit van.

52815. lb in de pandjallang D' onbedagt

„saamheijt afgescheept /: mitsgaders 7. p:s

soeg=s met raap foelij welkers notitie van

’t bruto gewegd na de aftraffing en

dese gesloten legt:/ varende daar mede

Kosty waarts over terwijl ’t kieltje

D' arouw mede zijn lading noten staat

in gegeven te werden zoo dra het

selve van de aangebragte benodigt heden

voor dit Comptoir ont lost zal

wesen